24 april 2024

ALV

Op vrijdag 31 mei 2024 organiseert de PvCF haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden bij de Boschvijver in Apeldoorn.

We starten de vergadering om 10:30. Zoals gebruikelijk legt het bestuur verantwoording af over de doestellingen en de financiƫle verantwoording over 2023. Ook wordt het jaarplan en begroting 2024 voorgelegd. Er wordt ook een extra vergadering gehouden i.v.m. een statutenwijziging.

Aanmelden ALV 2024
Wanneer je de ALV van 31 mei wilt bezoeken, moet je onderstaande gegevens mailen naar het secretariaat van de PvCF.
Ondergetekende:
Lidnummer:............................................. Naam:..................................................... Adres:...................................................... Postcode:................................................. Woonplaats:............................................ Telefoonnummer:....................................

secretariaat@pvcf.nl

Locatie
J.C. Wilslaan 25, 7313 HK Apeldoorn Tijdstip
Aanvang: 10.30 uur Verwacht einde: 12.00 uur